қǝ ǝҧҟ, ҵҩ, ǝ ҵҭ ǝ, ҧӡ ǝ ҳ ҧ- ǝқǝ ҵҭ ҳҭ . ҳ ǝ, ҭҵ ҳҭ ǝ ҭ, ҭ ǝҟǝқǝ ҕǝқǝ (ҽ ҳǝ, қǝ). ҳ ǝҧҳǝ ǝҧ ҧ ǝ ҳҵ , ҵҩ ӡ ҭҵ ҧ. ҧ, ҟ, ǝҷ, , ǝқǝ, ҟ.
қǝқǝ ҩ, ҳ, ҵ, ҷ ǝ, Ҟ-қ, ҳǝҭқǝ ǝҿ қǝǝ, ҟ ǝ ӡҩ ҧ ҵ, ҳҧ ҧ- ǝǝ. ǝ ҭ ҭқǝ ҳҭ ǝ ҭ ҳǝ ҵ. ǝǝ ҭ ҭқǝ ǝ ҭҧǝ , ǝ, қ ҵ, ǝҟǝҩҩǝ, ǝǝ ҩǝ, ҵҩǝ.
ҭ ǝ ҳ ҿ ҭқǝ ҧҭқǝ қǝ ǝ ǝҟǝҩҩ, ҧ, қǝ ҵӡ, ҩ ҳ қǝҵ ҩ Ҭҳҵǝ (ǝ ҟ, ǝӡ, ҩ ӡ ǝ ҳǝ ҧ ǝ , ҩ ӡ). ҭ ҭ 1997 қǝ, ҳǝ 15 Ҭҳҵǝ ҧҭ ӡ ҿҳǝ ҳҭ ҳǝ. ǝ ҳǝ ҿҳǝ ҳǝ ҳǝ ǝ .
Ҭҳҵǝ ҵҵ ҩҭ ҳǝ ҧҵǝқǝ (ҳҵ ǝ ǝ):
Ҳҭ ҵҧ қǝ 99, 100, 103 ǝ ҭҩ ҿ, қǝққǝ ҧқǝ ( ҩ ǝ: , - ) ҳǝ ҳ, қǝǝ ҭҧ ǝ ǝ ҵ, ҳҧҩǝ ҭ. ҭ ҧқǝ (ҵ ..) ҟǝҟǝ ( ..), ҽǝҕҭ ǝ қǝҵ ҿ ҳǝ ǝ. ҭ ӡǝ ǝ: қǝ ҳҭ, ҳҭ ҵ қǝǝҧӡ, қǝқҧӡ ҵ. қǝққǝ ҧқǝ. ҟ ҿ ҳǝ ҧ қǝ --қǝ, --қǝ, --қǝ ҽ ҳ ҿ ҧ қǝ 3000-4000 қǝ -- қǝ ҭ , ǝқǝ, ҳқǝ (ҟқǝ ..), қǝ ҟҳǝ  (ǝ ǝ ..).
ҵǝ ҩ ҵ ҭ ҳҿҳǝқǝ ǝ ǝ. ǝҧқǝ (ҿҧқǝ ..) , ҕ. ҳǝ ǝ ҳҭ ǝ. ҧқǝ ҳҭ ҧ ǝ ҭ ҧ қǝ ǝ ǝ. () ǝ ҳҭ ҳ ҿҳǝ Ҵǝǝ ǝ ҧ (ҟ? Ҳҭ 텻) ҿҧ . Ҳҭ қǝҷǝҭ (ҵǝǝҷҭ), ҩҵǝҩ (ҩ) (Ҵǝǝ) қǝҷǝ ҧ ҧ, ҟ ҷҳқǝ ( қǝҵ), қǝ ?