ҧ- ǝқǝ , ҵҭ ҧ ҳ ǝ, ǝҭҕ ҩ, ҩҵǝ, ҧҵǝ ҧ ҩҵ, ǝҧҵǝ ҧ ҭǝ ǝ ә ҭ әӡ әҭ ҧ ҭҵ, ҵ-қ ӡ, ҵҭ , , ҭ ҧ әҷ ҵҵәҟ ҳәқәҵ, ҟҵәҟ, -ҵ қ .
ҳ, ҭҵ ҩӡ ӡҟ ӷ ҧ ҳҧ ә ә ҭҵәҟ ҳ. , ӡ ҭ ҳ ҳҭ. әӡ, ҳә әӡ ҧ ә ҭ. ә ҧ ә. әә ҧә. ә ҵҭ ә ҳә әқә ҟ, ӡә ҳ ә ә. , ҧҭ ҧ ә? ҭ, ҭ ҭ ҭҧҳ, ҧ, ә ҳқә ҳә?
ә ҧ ә ҟә ҳҵ ҳәҟәҩҩә ҭ ә ҧ ӡ ҭҿ ҧ. ә, ҧ ә ҭ ҳә. ә ҳә ә ӡә ҳә қә ҵә ҿ. ҿҧ қәҟә ҧ ә ҳҩӡ. ҳҭә ҵ ҟ ә. әӡ, әӡ.
ҟ әқә ҧ ә ӡ ҳә ҭ ҳә ҳә. ҟ ҧ қәә: ә ҧ ҩ-ҭәә әҭҿ , ҧ ҵҭ , ӡ ҧ ә әә ҳә әҭ ҷ?
ҟ ҽ ҩ-ә. ә ә ҳә , ҧ ә ә ҳә ҭ. ә ҭҭҵҩә ҿәқә ә, ҧ ә ә ә, ә ә (әқә ҿ ) ҳә ҭ. ҵ ә ӡ. ҭ ҳҧӡ ә ҭ ӡ әҟәқә ҭ ҵ ӷ ҳә ҭҵ ҵ қә ҭ ҟҵ ҭ ҭ.
ә ҵ ҧ, - ҿ, -ҿ ә әқә. ҟ ҵәәә ҭқә ҽ ҭ, ә ҳә ҭ ҵә қә , ҧ- әқә ҵ ҵ ҧ ҽәқә. 
Ҵ, ӡә ҳә ҵ ә ҭ ә ҧ ҳә. , ә ҭ әәҭӡ. ҷ ҭә ҿ ҷ ә ә ҭҵә ҩҭқә, әҟәқә. ҷ ҿ ҩҧ, ә ә қә. ҭ-ҭ ҩҧ ҵ ҭҵә ҟәқә. ҳ ҭ ҩҧ Ҭқәә: ҵ ҭ ҽҧә ә ә ә ҧ.
ә ҭ, ә-ә, ҽ ә ә, ҳ ҵ , ҭ ә, ҳ ҭҵҟ қә -19-ә әқә ҭ . ҟә ҭ ә ҽ ә ӡ ҭ ҵ-ҵ қә әқә , ҧ , қә . әқә ҭ ҵ ҧәә, ә ҭ ҭҵ ҵ. ә ҭ ҧ ә ҭ ҩ. ә ҳ ҧ ҭ ҩ-ә ә, қ ҧ, ә ә , ҭ ә әӷ , ҟ ә ә, ҧӡ ҷ ә.
ҵҩ .. ә, ә әәӡә әә ҧ -6-ә әқә ә ҭҩ ҭ ҿ. ҟ ҩ: , ә ҩ, ҭ ә . .. әқә , ә ӡ ә. 
Ҳҭә ҵҩәқә ә, ҭқә ҟәҩ 1641 қә ҩ ҭқә ҿ әҭ ҳә ӡ , қәҧ ә ҧӡ ҵҭ. ә ҧӡ ҩ, ә ҵ ҭ ҟ.
ҧ ҟ, ҟ қә , ә ӡә ҳә ҧӡ ә .. 1787 қә. ҵҩ ҭҿ әҭ , ҳә ӡ , ә, ә ҟ ҧ  ҩ-ҵҭ. ҭ ҵҭқә ҭҭҧ ҧ ҩ-ҭәә әҭ. ҷ ә  .. ә ҩ-ҵҭ .. (1793-1794 қәқә ) ҵ ҵ ҭ ҧ, ( ӡ, ҭ әә, ҽ ә әҳә ӡ) ӡ ҵ ҭҧҿ. 1797 қә . , .. .. ҧ, ә ҧ ҵ. 
қә . , ә ҭҭҧ ә, ҧӡ ә әҭ ә ҧ ҵ, ҧӡ ә қә ҵ ә ә ҵҭ ҳә.
ӡә ҳ ҩ-ҵҭ (, ) . ә ҧ ә әә, ә ә, қәҩә, ҩ ҭҭә, ҳә (ҭә) ӡ, ҭә , қҭ-қҭ әә ҽҧҟ, ҧ-ҧ ҭӡ ҳә, . . ҭҿ ҧӡ ә ҵҭ ҳә ӡ ҵҭ . ҧӡ ә ә ә, ҭҿ, әҭ ҳә ӡ , .. ә, ҭҳә ҵҭ. , .. ҳәҭ ҭҳә, ҭ ә ә-ә ҧ ҵҭ , ӡқә , ҳҧ ҳә Ҭқәә ҳә, ҭә ә (ә) ә. әә ҟ ә ә ққ ӡ ӡ әҧҭ ҟә ә. әҧҭ ӡ ҿәҧ әҧҭ (әқә ҧҭ ), ҧҭ (қә ҧҭ ), әҭ (әҧҭ ҟә , әқә ҧҭ ҳә ).
1823 қә ( ҳә ) ҵҭқә , ҳә, ҭҭҧ ҧ , ҭ ӡқә ҵ әҭ ҵҩ . .
әә ҩҵҟ ҽҭҧӡ ҳ ә ҧҭ ҭ қә. ҭә ҵ ҧ қә ҩ әҵ , ә әқә ҿ қә. -19-ә әқә ә ҭҵҿ әҵ ҭ қәӷәӷәқә ҟ, ә ҵҭ ә ҳә ҵә, қә ҧ .. .
-19-ә әқә -30-ә қәқә , ҧӡ ӡә ҧәҩ, ҩ ҧ ҭҟә ҟ .. ә, ҭәә қә -ә ҟ: ҧ, , ҭҭә. ҧ, ҟ ә ӡә ҳәӡ, ә ҭ ҧӡә ҧә ә, ҧӡә ҟәҩә ҧӡә ҟә ҿқә қә ә, , ҵҭ.
ә ҭҵә ҭқә 1840 қә ҵҵ ә-ә ҳә ҳ қәә ҭ. ҩ , Ҭҟәҧ ә ӡә ә ҭ ӡқә ә әҧә қә. Ҷ әҭә ә ҭӡҭҧ әҭ ә ҩә әҭ.   
1852 қә ҭ ҟқә ҿ әҵ ә ҭ ӡ ә ҭҵ ҧ, ә ӡә ҟә ҳә ҧ , әә .Ҭ. ә ҭ. ә ҟ , ҭ ҭ ә ӡ ә ә ҭ ҧ қә.
1887 қә ҿ ҭ ә ә ҳә , ҵ әҧҳә әҩ .. ҭ. ҭҭ ҧӡ ә ә ә ҷқә. ҟҵ ә ә әә , 14 қә ҵ ҧ, әқә қәҭә қәҧ ә Ҳ ҧ ҿҵ әқә.