Dasania iforum.

, ! .


» Dasania iforum. » ҧ »  Ҳҭ ǝǝ


Ҳҭ ǝǝ

1 2 2

1

Ҟ
ҴƏ

ҧӡǝ ҭҭǝ ,
ҽǝ, ҿ ҵ ҭ
ǝǝ ҧ Ҳҭ ӡҩ

ǝ ҭҵ ǝ ҧ,
ǝ ӡӡ ǝ ҧ
ҟҵ ҩ,
.

-Ҳҭ ҵҭ,
ӡ ǝ қҭ,
-ҩ ҭ.
қǝ ǝ ҟǝ.

ǝҟ ҩǝ ,
қǝ ҵǝ,
ӡ ǝқǝ, ǝ ҵ,
ҭқǝ , , ӡ

ҭ ҭ ҷ ,
ҿ ӡ .
ǝ ҿҧ ҳҭ ҭҵ,
қҭ, ҳ ҭ ҭҵ.

ҟӡ, ӡ ҭ,
ҟҵ ҟӡ ӡҭ
ҵ ҳǝ ҭҟ ӡǝ ҭ
ҟ, ӡ ӡҭ.

ǝǝ ǝҕ
                        ҳҭ,
ҕӡ ǝ .
ҭ қǝ ҷǝ
ҧ қǝҵ,
қǝҵ .

2

Ҩ Ə Ə
( )

      ҧ- ǝқǝ , ҵҭ ҧ ҳ ǝ, ǝҭҕ ҳҩ, ҳҩҵǝ, ҧҵǝ ҧ ҩҵ, ǝҧҵǝ ҧ ҭǝ ǝ ҵ ӡҳǝ, ҧ ҧ  -ҧ Ҳҭ ǝ, ǝ ҟҵ ҧ ҵ қǝ ҟǝ, ǝҧ ǝ , ҭ ҭǝ ǝ ǝ ǝ ǝ қǝ ӡǝ ҧ ҧҵ ҭ. ҳǝ ҭ ҕ ǝ ҟ ҳǝ. ǝқǝ ҧ. ҳҳǝ, ǝ ҕ қǝ ҭ, ҽ ǝ - ҕ ǝқǝ, ҩǝ қǝ. ӡǝҩ ҳҩ ǝ Ҳҭ ҧҭ ҵ ҳҭ , ǝ , ҩҩǝǝ қǝ ҵ ǝǝ ҳ. , ҩ, ҧ , ҵ ҳ.
      ҟ, ҩ ҭ, ҧ ӡ ǝӡ, ҭ қǝҭ, ǝ ǝ ǝ ǝ (ҳ ҟ ǝ ǝ ҳǝ ҳҳǝ) ҭҵ ҭ, ҳǝҳǝ, ҽ, , ҧ ҵ ҳ, ҿ ҭ ҵ ҧ. ҿ ӡ-ҧ ҭ ҷǝǝ ҷӡ, ǝ ӡǝ. ӡǝ ǝ . ҭ ҭ ҵ-ҵ қǝ ǝ ǝқǝ ǝǝ ҵǝ ҭҵ, ǝ -ҩ , , ҽӡǝ . ҧ ҭ, -ҵǝ, ǝқǝ , ҷҷҳǝ ǝ ǝ ǝǝ, , ҧӡ ҷ, - ǝ, ҭҭҧ ǝ ǝ, ǝ ҳ ҳ ҳ ҿ қǝ ǝ ҭǝ.
      ǝ ҩǝ ҭ ǝҭ ҵ ǝ қǝ. ǝҭ , ǝ қҭ. ǝ ҵҭ ҭ ҧǝ ҳǝҭқǝ ҭǝ . ǝ , 1983 қǝ, ҭ . қǝǝ -ǝ , ҳǝǝǝ ǝқǝ . ǝҧ қǝ ҵ ҿ , 21 қǝ ҵ ǝ . ǝ ҳǝ ҧҵǝҟ ҧ ҩҵҟ ҭҧ , ҭқǝ ҿ ǝ қǝ. ҵǝ , ǝ ҿ, ҟǝҧ ҳǝ ӡ ҩǝ ӡǝ. - ǝҵ ҧ ҟ. 1990 қǝ , ҟҧ. ҩ ҭ ҭ ҵҩ . ҟ , ҧ ҿ ҿ ҧǝ ǝҳǝ-ǝ ҭҧқǝ ӡҟǝҩ. ǝ ҧ қǝ ҩҧ ҧ ǝ ҭǝ ҵ. ҧ ǝǝ ҧҵǝҟ ҭ ǝ ҩǝ , ҭ ǝҧҿ. 1993 қǝ , ǝǝ ǝ, ҟǝ ǝ ҵ ҧҭ ҿҵǝ.
      1999 қǝ ҟǝǝ ǝҟǝҭҭҿ, ҧ ҳǝҭқǝ ҧǝ ҳ ǝҧ ҧ ҩ ǝ ҭҵ Ҳҭ ҵҵ, ҳǝ ӡ    ҧ ҭқǝ .
      ǝҟǝ ҩҭқǝ ǝ ҟ ҿҳ 70 ҟ ҵ, ǝ қҭ ҭ ҭҧǝ ҧ ҭ. ҟ ҧ ǝ қҭ ҧǝ-ǝ ҭ, ҧ , ҭҧӡқǝ, ҭ, ǝ ҟқǝ, ҵǝ ҭ, ҧ ǝ ǝҵ, ҳǝқǝ, , ҽǝǝǝǝ ҟ, ǝǝ ҟǝ ǝқǝ, ҧ ҵ-қ ҵҭқǝ.
      ǝ ҧҭқǝ ǝ ҩ ҳ ҵ, ҵ ҳ ҵǝ . ǝқǝ ҳқǝҟǝ ҳҿҳ, ҵǝ - ҳǝ, ҳǝ ҳǝ ҟǝ ҭ ҳ. ҩ ҳ ҳ ӡǝ ҧ , ҩ ǝ ҭǝ ҟ ҳ ҧ ǝ ҳ, ҟ ҳ ҳӡ, ҧ ǝ ҳҭǝ ҭ ҵ ҳ ҳ ӡǝ , ǝ ǝ ǝҷқǝ ҧ қǝ ҭҵ, ҭ ҭǝ ҧ ҧ , ҭқǝǝ ҧ ҭҧӡқǝ, ҳ ǝ ǝҵқǝ ҿ ҳǝ ҭ.
         Ҿҧǝқǝ ҳ, ҟ ǝ ҷ ҭ ҭ ǝǝ, ҭ ҭ, ǝқǝҧҵ ǝҵқǝ. ҭ ҩ, ҭ ҵ ӡҳǝ ǝ қǝ, ҳǝ ҧҵǝҟ ҕǝ .
      ǝҭ ҽ : ҵǝǝǝ қǝқǝ ǝ ҳǝ ҟҵӡǝ ҭ . ҷ ҧ ҿ ҳҿҧ ҭ қǝ, ҳ ҳ қǝ, ҳӡ. ҧ ҩ, ǝ , ҧ ҭ . ҽ-, ǝ ҿ ǝ ҧӡқǝ ҳǝ. ҭ ҧǝǝ ҟ .
      ǝ ҟ ҳǝ ҳǝ қǝҕǝҕǝқǝ : ǝ ҭǝ ǝ қǝ ҭ ǝ ӡ ҳǝ. Ҳ ҧ ҳ Ҭқǝǝ ?! , ҳǝǝǝ ҵ, ҵҩ, ҧ, ǝ Ҭқǝǝ ҟǝҧҿҧқǝ ҵ ҵǝ ҳǝ. ҭ, ҧ ҟҩ ҧ ҟ ҧӡ?!
      ҧ қǝ ҩҧ: Ҳ ҳҕ ҳ ҟҳҵ, ҳǝ ҧ ǝ ҵ ҳǝ. ? ǝ ҵǝҧҵǝ ҳ-ҳ ҳҵǝ: қǝ, қǝ, қǝ. ҧ ҳǝ ҳ, ӡ ҩǝ ҳǝǝ. ҧҳǝ ҵҳǝ , ҵǝ ҵ ! , , ҳǝӡ ҳǝ ҟ, ҷ, , ҭ ҩ , ǝ ҳǝ?! ҧ. ҕӡ ҧҳǝ ǝ , ǝǝ, ǝǝ, ҩǝ ҧ ǝ-ҧ ҿҵ, ҧӡ.
      ҧ ҭҧҳǝ ҧǝ ҩҧ: ǝ ҳӡҕǝ ҧǝ ҽҟҵ, ҟǝ. ҩҟ ҭ, ҟ ǝ ҭҧ ҭҵ. ҧ ҟ ҭҧҳ ?! ǝ, ҭǝ ҵǝ ( ҟ) ҧҳǝ ҩҟ ҟ, ҧǝ ҳӡҕ ǝҳ ҳǝ ҭ, қǝ , ҵ ҧ. , ҟ ҭǝ ҵ, ҟ ҭǝ . ǝ, , ққ ҧҳǝ қҭҧ қǝ. ӡ ҽ, қǝ ҿ ҧ.
      ҵ ҧқǝ : ҧҳǝ ҭ , ǝ ҽ қǝҳ. ǝ, ǝ, ҭ ҭ, ҳҧǝ-ҳǝ -ҧ . ҵǝ
      ǝ ǝҧ ҭ ҧ ҿ ҧ, Ҳҭ ҟ ҩҵҟ ҧ ǝ ǝǝ ǝҵқǝ ҳҿ ҳǝ ҵҭ. ǝǝҭ, ҳǝ, ҧ 1992 қǝ ҭ, ҧ ҿҩǝ -ǝ ҳǝ ҟ, ǝǝ-қǝ ǝҕǝ. ǝҭ ҭ ҩҭ ҭ ҧ ҳ ǝҷ . ҿǝǝ ҵ, ҿǝǝ ҭ ҟҵ ҧҭ.
      ǝ ǝ, ҭ ǝ ҕǝҕǝ -ҧҳ ( ). , ҧ . ӡ-ҧ ǝ ҵ, ҧ ҵ ҵ, ǝ , ҳǝǝ ҳǝǝ -Ҳҭ ҧ ҧҳ ҭǝқǝ ҧ, ҭǝ ӡ, ҩ ҟǝ. ҧ ҭ ҳǝ, ҩ ҧǝ ҳǝ ǝ : ҧ, ǝǝ . ҧӡ, ӡ ҧ ҧ ǝ ҟҵ ҧ-ӡ қǝӡ. ǝ , ӡ ǝ ǝ қǝ ҳ, ҩǝ, ҳӡǝ ҧ ǝ ҟǝ ҳ!


» Dasania iforum. » ҧ »  Ҳҭ ǝǝ